Slider

Zapisz się na Webinarium

Webinaria przeznaczone są dla osób zainteresowanych systemem MagikINFO oraz rozpoczynających pracę z systemem.
Spotkanie on-line trwa około 1,5 godziny.


Harmonogram:
1. Kompleksowy system do zarządzania infrastrukturą IT - prezentacja ogólna
2. Moduł MagikAUDIT (40 min):
 - audyt oprogramowania oraz zarządzanie licencjami,
 - zarządzanie majątkiem IT,
 - zdalne instalacje i dystrybucja,
3. Moduł MagikMONITOR (20 min)
 - monitoring stron www oraz aplikacji,
 - podniesienie bezpieczeństwa komputerów,
 - oszczędności związane z zakupem systemu,
4. Moduł MagikHELPDESK (20 min)
 - efektywne zarządzanie ticketami,
 - wysyłanie zgłoszeń przez użytkownika,
 -  proces rozwiązywania zgłoszeń przez serwisantów
5. Konsultacje z technikiem/specjalistą od wdrożeń systemu MagikINFO (10 min).

Termin *:
Imię i Nazwisko *:
Firma *:
E-mail *:
Telefon *:
Dodatkowe uwagi:

* Pole wymagane

UWAGA!
Webinaria nie są przeznaczone do konsultacji technicznych, w tym celu zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem technicznym.