Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w MagikINFO 14.0

Nowości w MagikAUDIT 14.0

Moduł przeglądów majątku

Bazując na konsultacjach z naszymi klientami utworzyliśmy moduł, który znacząco poszerza możliwości ewidencji majątku. Nowy moduł przeglądów umożliwia wykonywanie cyklicznych działań, takich jak regularne przeglądy, testy czy serwis. Ustawiamy wymagane przeglądy, częstotliwość powtarzania oraz przypiszemy je do pozycji w majątku. System będzie nas ostrzegał o zbliżających się przeglądach za pośrednictwem komunikatów, lub wysyłając maila pod wskazane adresy, zawsze można sprawdzić oczekujące przeglądy na raporcie. Po wykonaniu przeglądu administrator zaznaczy wykonie przeglądu, który pozostaje w historii.

Moduł notyfikacji

W związku z Modułem przeglądów majątku poszerzyliśmy możliwości modułu notyfikacji. Pojawiła się możliwość wysyłania powiadomień związanych ze zbliżającym się terminem przeglądu, lub listą urządzeń, na których nie zostały wykonane czynności serwisowe w terminie. Dodatkowo system potrafi obecnie na bieżąco powiadamiać administratora o zmianach w sprzęcie oraz oprogramowaniu na komputerach.

 

Audyty urządzeń mobilnych

Nowa wersja umożliwia audyt urządzeń z systemem Android za pomocą aplikacji mobilnej MagikINFO. Audyt może być wykonywany regularnie każdy miesiąc, lub można jej uruchomić doraźnie bezpośrednio klikając w aplikacji mobilnej. Zbierane są dane na temat zainstalowanych programów oraz informacje o sprzęcie. Zaudytowane urządzenie z Androidem zostanie automatycznie wpisane do majątku a praca z nim jest podobna do pracy z komputerem, włącznie z możliwością wydrukowania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Nowości w MagikMONITOR 14.0

 czasu

Nowy raport oraz tryb zapisywania danych z monitoringu komputera. Oś czasu wyświetla chronologicznie działania użytkownika w ciągu dnia. Raport łączy w sobie wyniki z aplikacji oraz monitoring www z najpopularniejszych przeglądarek takich jak Internet Explorer, Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Za pomocą raportu dokładnie wiadomo, co użytkownik w danym czasie robił a dotarcie do tej informacji jest błyskawiczne.

 

Monitoring urządzeń mobilnych

Za pomocą klienta mobilnego MagikINFO monitowane są działania na urządzenia z systemem Android. Zbierane są informacje na temat uruchamianych aplikacji, jak długo były na pierwszym planie, dokładnym czasie uruchomienia oraz wyłączenie. Można ustawić czas, w którym agent jest aktywny, lub na przykład wyłączyć zbieranie danych w weekend.

 

Nowości w Portal MagikINFO/MagikHELPDESK 14.0

Raporty modułów MagikAUDIT a MagikMONITOR

Również w wersji przeglądarkowej pojawiły się raporty odzwierciedlające nową funkcjonalność systemu. Dodano raporty dotyczące urządzeń mobilnych, pojawiła się lista urządzeń oraz szczegółowy raport urządzeń z Androidem. Webowej wersji doczekały się również raporty monitoringu aplikacji mobilnych oraz Oś czasu zawierająca chronologiczny raport wykonywanych czynności.

 

MagikHELPDESK - Konfigurator notyfikacji mailowych

Znacząco poszerzono możliwości notyfikacji mailowej. Nowe opcje umożliwiają dostrojenie powiadomień o zgłoszeniach zgodnie z wyobrażeniami serwisantów oraz oczekiwaniami zgłaszających. Nowa wersja umożliwia oprócz dotychczasowych ustawień takich jak, temat, treść (html + zmienne) umożliwia następujące:

 • Włączenie/wyłączenie notyfikacji oraz ustawienie czy powiadomienie będzie wysyłane zgłaszającym, serwisantom lub menadżerom:
  • Szablon nowego zgłoszenia.
  • Szablon przypisania zgłoszenia.
  • Szablon delegacji zgłoszenia.
 • Każda zmiana stanu zgłoszenia - opcja włączenia/wyłączenia powiadomienia dla poszczególnych rodzajów użytkowników. Na przykład można ustawić by wiadomość o rozwiązaniu zgłoszenia trafiła tylko do zgłaszającego a informacja o zaakceptowaniu rozwiązania do serwisanta.
 • Można włączyć/wyłączyć wysyłanie powiadomienia związanego z wysyłaniem wiadomości dla wysyłającego/odbiorcy/menadżera.
 • Można włączyć/wyłączyć wysyłanie powiadomień w przypadku nieprzypisanych/nierozwiązanych zgłoszeń w terminie.

 

MagikHELPDESK - Nowy ekran serwisanta

Ekran listy zgłoszeń został odświeżony. W nowej wersji do dyspozycji jest menu ribbon, które umożliwia pracę ze zgłoszeniami zbiorczo na poziomie:

 • Filtrowanie zgłoszeń - wyświetla zgłoszenia wg wybranego statusu, czasu utworzenia, umożliwia ustawienie wymaganej kolejności kolumn wg wymagań zgłaszającego.
 • Działania na zgłoszeniach - zmiana stanu, zmiana kategorii, przypisanie zgłoszenia, delegowanie zgłoszenia.
 • Ocena w bazie wiedzy.

 

MagikHELPDESK - załączniki w Ogłoszeniach oraz FAQ

Ekran ustawień Ogłoszeń oraz FAQ umożliwia dodanie załącznika do poszczególnych ogłoszeń lub pytań. Łatwiej więc można załączyć pdf-a z instrukcją, lub na przykład filmik instruktażowy związany z obsługą czytnika kart. Użytkownik może wyświetlić załącznik, lub zapisać go na dysku.

Wiele załączników w zgłoszeniach mailowych

Wszystkie załączniki, które są wysyłane zostaną załączone do wiadomości mailowej trafią teraz do odpowiedniego zgłoszenia. Serwisant widzi więc wszystkie załączone pliki, nie zależnie od tego, czy zostały wklejone do wiadomości, lub załączone klasycznym sposobem.

 

Ogólne ulepszenia

Optymalizacja pracy z danymi

W aplikacji przepracowano warstwę pracy z danymi. Zmiana powoduje szybszy i bardziej niezawodny dostęp do danych w całej aplikacji.

Menu kontekstowe

Rozpoczęliśmy proces dodawania menu kontekstowego w miejscach, w których ma to sens. Na podstawie reakcji użytkowników systemu wybraliśmy Centrum Sterowania Siecią jako pierwszy ekran, który uzyskał tę funkcjonalność.

Reszta zmian znajduje się w changelogu dostępnym w strefie klienta.