Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w MagikINFO 11.5

Nowości w MagikAUDIT 11.5

Udoskonalony system zarządzania licencjami

Zarządzanie licencjami zostało znacząco przepracowane. Najważniejsze zmiany to:

  • Dynamiczne przeliczanie statystyk instalacji oraz licencji.
  • Opcja przypisania licencji do użytkownika.
  • Atrybuty downgrade oraz maintenance - można zewidencjonować kilka wersji programu pod jedną licencją, licencje są automatycznie przeliczane wg ustawionego priorytetu.
  • Udostępnienie możliwości zmieniać wszystkie dane licencji - nazwa, ilość oraz inne atrybuty.
  • Licencje CAL bez konieczności powiązania ich z konkretnym programem - licencje CAL można wprowadzać oraz przypisywać bez powiązania na konkretny produkt.
  • Ułatwienie przypisywania licencji od razu po wprowadzeniu.

Nowości MagikMONITOR 11.5

Zdjęcia pulpitu

Dodaliśmy możliwość zapisywania zdjęć pulpitu. Można ustalić częstotliwość zapisywania. Obrazki są przesyłane na serwer w regularnych odstępach czasu. Ta funkcjonalność nie jest częścią standardowej dystrybucji systemu MagikINFO.

Dokładniejsza detekcja odwiedzanych stron

Poprawiliśmy rozpoznawanie stron w nowszych wersjach Google Chrome. Umożliwiliśmy agentowi lepiej zarządzać wieloma oknami przeglądarki, monitorowane są wszystkie instancje przeglądarki.

Nowości w MagikHELPDESK 11.5

Nieograniczona liczba poziomów kategoryzacji zgłoszeń

Można ustawić dowolną ilość poziomów kategorii, można wprowadzić również typ zgłoszenia. Możliwości jest nieograniczona liczba.

Priorytety zgłoszenia

Udostępniliśmy kilka sposobów określenia priorytetu przez użytkownika. Można wykorzystać ogólny katalog priorytetów (wtedy rozumiane mogą być jako określenie wagi zgłoszenia) lub określić listę priorytetów dla każdej kategorii/podkategorii osobno. Dodatkowo system umożliwia ustawienie sztywnego SLA dla wybranych kategorii.
Można również włączyć określanie wymaganego terminu rozwiązania za pośrednictwem wyboru daty z kalendarza.  Opcję określania daty rozwiązania można włączyć dla użytkowników lub serwisantów niezależnie - co daje szereg ciekawych możliwości.

Dodatkowe pola

Dodaliśmy możliwość utworzenia własnego formularza z dodatkowymi danymi dotyczącymi danego zgłoszenia. Można określić których kategorii dodatkowe pola dotyczą. Do dyspozycji są typy pól - data (wybór z kalendarza), pole tekstowe lub checkbox.

Komunikacja pomiędzy zgłaszającym oraz serwisantem

Serwisant oraz zgłaszający mogą się wymieniać wiadomościami, jeżeli konieczne jest sprecyzowanie zgłoszenia. Historia wiadomości jest zachowywana, a treści wiadomości wysyłane również na skrzynkę pocztową.

Zakładki w formularzach

Niektóre formularze zostały przepracowane tak, by wyświetlać poszczególne elementy na zakładkach. Taki zabieg umożliwił dodanie nowych funkcji zachowując, a mamy nadzieję podnosząc, komfort użytkowania helpdesku.

Dodano Ogłoszenia na głównej stronie HD

Dodano możliwość wykorzystanie MagikHELPDESKu jako tablicy ogłoszeń. Można zdefiniować ogłoszenia, które pojawiają się na głównej stronie każdego użytkownika HD. Umożliwia również integrację helpdesku z innymi systemami webowymi.