Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w MagikINFO 13.0

Nowości MagikAUDIT 13.0

Nowy moduł Zdalnej dystrybucji

Nowy moduł Zdalnej dystrybucji udostępnia wiele opcji dotyczących zdalnych instalacji oraz zarządzania. Umożliwia instalację i odinstalowanie aplikacji, kopiowanie i usuwanie plików, uruchamianie skryptów, wylogowane, restart, wyłączenie itd. Niezależnie od tego, czy docelowe komputery są w chwili planowania włączone lub wyłączone - działania zostaną zrealizowane w chwili, gdy będzie to możliwe. System działa również poza siecią lokalną, można np. zaktualizować Acrobat Readera na komputerze znajdującym się gdzieś w internecie.

 • Moduł umożliwia zdefiniowanie kilku serwerów, z których będą przebiegały instalacje. W sieciach rozproszonych umożliwia to lokalną dystrybucję w danym oddziale.
 • Można zdefiniować serię działań, które są zależne od siebie, bez poprawnego wykonania działania, następne działanie nie zostanie uruchomione.
 • Dostępne są następujące działania: instalacja, odinstalowanie, odinstalowanie - msi, kopiowanie, kasowanie plików i katalogów, uruchamianie skryptów lub plików, wyłączenie i restart komputera, wylogowanie użytkownika.
 • Przewodnik dystrybucji umożliwia zaplanowanie instalacji na wybranych komputerach. Zdefiniowanie dni, w których ma przebiegać instalacja oraz czasu, w którym mają być działania wykonywane.

Inne

 • Dodano możliwość automatycznej synchronizacji jednostki organizacyjnej oraz lokalizacji użytkowników z Active Directory w ramach Harmonogramu zadań, co umożliwia, między innymi, bezobsługowe zarządzanie uprawnieniami managerów do wyników pracowników ich działu.

 

Nowości w MagikMONITOR 13.0

Blokowanie dysków USB

 • Usprawniliśmy dodawanie nowych dysków USB do białej listy urządzeń. Konsola umożliwia teraz sczytanie danych na temat pendrive i zapisanie ich do listy dozwolonych urządzeń. Tym samym dodawanie nowych nośników stało się szybkie i wygodne.
 • Dodaliśmy możliwość autoryzacji urządzenia za pomocą numeru seryjnego, co podnosi skuteczność poprawnej identyfikacji.

Poszerzony tryb monitoringu wydruków

 • Poszerzyliśmy zakres monitoringu wydruków. Dodano zbieranie następujących parametrów: wysokość i szerokość kartki, liczba kopii, kolor, wydruk obustronny. To w praktyce umożliwia dokładniejszą analizę danych wydruku i usprawnia planowanie optymalizacji kosztów wydruku lub rozłożenia obciążenia drukarek.

Nowości w Portalu MagikINFO/MagikHELPDESK-u

MagikMONITOR - Dashboard

Dashboard w interface webowym jest odpowiedzią na wymagania managementu, który oczekuje wizualizacji danych. Sześć grafów pokazuje podstawowe informacje monitoringu. Za pomocą 2 kliknięć można wyświetlić dane konkretnej osoby lub całego działu. Poza tym, nowy ekran bardzo dobrze sprawdza się również w kwestii pozytywnego monitoringu (użytkownik sam analizuje skuteczność wykorzystania swojego czasu pracy). Dashboard zawiera następujące wykresy:

 • 2 wykresy pokazujące najczęściej wykorzystywane aplikacje oraz serwery www.
 • 2 wykresy pokazujące najaktywniejszych graczy oraz najzagorzalszych użytkowników Skype czy innych komunikatorów.
 • 2 wykresy pokazujące osoby najczęściej uczestniczące w graniu on-line oraz spędzające czas na portalach społecznościowych.

Nowe raporty MagikMONITOR - Aplikacje

 • Raport Wykorzystanie pokazuje wykorzystanie aplikacji wg ich kategorii (robocze, gry, komunikatory, itd.).
 • Raport Szczegóły pokazuje wykorzystanie aplikacji za wybranego użytkownika w określonym przedziale czasu. W nowej wersji tego raportu, można rozwinąć szczegóły poszczególnych aplikacji umożliwiając proste i intuicyjne znalezienie interesujących nas danych.

Nowe raporty MagikMONITOR - WWW

 • Raport Wykorzystanie wyświetla popularność serwerów WWW na podstawie ich kategoryzacji (robocze, gry, serwisy społecznościowe, itd.)
 • Raport Szczegóły w sekcji WWW również doznał analogicznej modyfikacji. Wyświetla statystyki najpopularniejszych serwerów dla wybranego użytkownika w podanym przedziale czasowym umożliwiając rozwinięcię danej pozycji. Po rozwinięciu pokażą się szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin na wybranym serwerze.

 

MagikHELPDESK - możliwość powiązania lokalizację użytkownika z kategoriami

Ta funcjonalność umożliwia instalację jednej instancji HD dla wielu oddziałów firmy czy urzędu zachowując zarazem pewną autonomię poszczególnych jednostek. W praktyce, można zdefiniować kategorie, które będą widoczne tylko dla użytkowników (serwisantów) z danej lokalizacji lub jednostki organizacyjnej. Użytkownik nigdzie nie wybiera lokalizacji, w której się znajduje - system rozpoznaje to sam na podstawie definicji administratora. Pełny komfort użytkowania tej funkcji dodaje możliwość automatycznego, cyklicznego pozyskiwania informacji danych z Active Directory, co w praktyce oznacza pełną automatyzację procesu dodawania nowego użytkownika. Analogiczne funkcje dotyczą serwisantów oraz zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem maila.

MagikHELPDESK - nowości w Bazie wiedzy

Oddajemy Państwu kontrolę nad tym, jak u Państwa będzie wykorzystywana Baza wiedzy. W nowej wersji można ją ustawić tak, by zgłoszenia pojawiały się w niej chronologicznie, bez konieczności podawania szukanej frazy. W specyficznych przypadkach można włączyć automatyczne dodawanie zgłoszeń do Bazy wiedzy. Mogą pojawiać się tam tickety niezależnie od stanu, lub tylko rozwiązane/zaakceptowane.

MagikHELPDESK - umożliwienie lub zabronienie dostępu do informacji o przypisanym majątku.

 • Możliwość ustawienia dostępu do podglądu posiadanego majątku.