Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w  MagikINFO 15.0

Nowości w MagikAUDIT/MagikMONITOR 15.0

Zdalny pulpit poza siecią lokalną

Zasadniczo została ulepszona funkcjonalność związana ze zdalnym pulpitem. Główną nowością jest opcja przejęcia zdalnego komputera poza siecią lokalną. Połączenie realizowane jest za pomocą elementu pośredniczącego, który może być umieszczony w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) lub gdziekolwiek w internecie.Komunikacja jest szyfrowana i zabezpieczona unikatowymi certyfikatami generowanymi za pomocą Konsoli MagikINFO.

Nowe Centrum sterowania siecią

W Centrum sterowania siecią zostały wprowadzone graficzne oraz funkcjonalne zmiany. Panel sterowania przesunięto na lewą stronę. Zmieniono również sposób wykrywania komputerów. Wykrywanie przebiega teraz w wielu wątkach a informacje o znalezionych komputerach są automatycznie uzupełniane danymi z bazy.

 Nowe Centrum Sterowania Siecią

Automatyczne licencjonowanie

Zarządzanie oraz przypisywanie licencji zostało w pełni zautomatyzowane. Dla multilicencji lub licencji retailowych można wykorzystać oprócz automatycznego przypisywania również automatyczne odbieranie. Jeżeli program zostanie usunięty z komputera, licencja wróci do puli wolnych licencji. Jeżeli program zostanie zaktualizowany to, jeżeli licencja na to pozwala, zostanie przeniesiona na aktualną wersję programu.

 

Nowości w Majątku IT

Dodano opcję wykonywania „Działań na majątku” na wielu pozycjach równocześnie. Zbiorcze działania umożliwiają szybkie przenoszenie do magazynu, przeniesienia pomiędzy jednostkami, lokalizacjami lub osobami i wiele innych.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie automatycznego tworzenia historii komputera. Niektóre zdarzenia, takie jak np. audyt automatycznie dodają wpis do zdarzeń komputera. W rezultacie można będzie stwierdzić, kiedy doszło np. do zmiany użytkownika komputera bez aktywnego wprowadzenia informacji o przeniesieniu.

 

Nowa generacja klienta MagikAUDIT

Nowa platforma, modernizacja architektury, uproszczenie i optymalizacja przebiegu audytu oraz zdalnych dystrybucji. Oprócz niewidocznych zmian ulepszono wykrywanie sprzętu. Zbierane są informacje o wszystkich podłączonych monitorach. Zoptymalizowano również wykonywanie offline audytu z dysku USB.

 

Nowe możliwości tabelek

Ulepszono filtrowanie w wszystkich raportach w Konsoli MagikINFO. Autofiltr umożliwia teraz fulltextowe wyszukiwanie, ulepszono fitry kolumn zawierających datę i inne.

Nowości w module Portal/MagikHELPDESK 15.0

Automatyczne kasowanie przestarzałych wyników

W Harmonogramie zadań dodano nowe opcje dotyczące automatycznego usuwania danych z audytu oraz monitoringu starszych niż wybraną ilość dni. Umożliwia to automatyczne pilnowanie wielkości bazy i użytkownikom SQL Express umożliwi utrzymywać bazę poniżej limitem automatycznie.

 Nowe filtry tabelek MagikINFO

MagikHELPDESK

Automatyczne tworzenie zgłoszeń ze scenariusza

Dodano nową funkcję, która zdecydowanie uprości, przyśpieszy i usystematyzuje tworzenie zgłoszeń podrzędnych. Można utworzyć scenariusz, na podstawie którego, jeżeli zgłoszenie pojawi się w wybranej kategorii, zostaną automatycznie utworzone zgłoszenia podrzędne.

W praktyce, jeżeli w firmie pojawi się nowy pracownik, przy okazji głownego zgłoszenia zostaną wygenerowane zgłoszenia do wszystkich osób, które muszą przygotować nowe stanowisko pracy – utworzyć konta w systemach, wyposażyć w sprzęt lub na przykład przygotować samochód. Prośby o zatwierdzenie niektórych czynności do osób decyzyjnych mogą również zostać wygenerowane automatycznie.

 Scenariusze szgłoszeń w MagikHELPDESK

Pozostałe

Nowy raport pozycji dokumentu licencji.

Powiązanie dokumentów oraz licenji z konkretną jednostką organizacyjną oraz lokalizacją.

Przyśpieszenie procesu zdalnej dystrybucji.

Opcja wyboru wersji językowej w HelpDesku/Portalu.

Ponad 20 innych usprawnień.