MagikSIGNAL

System do tworzenia zgłoszeń anonimowych. Sygnalista w Polsce - whistleblower w świecie.

Slider

System do obsługi zgłoszeń w Twojej firmie zgodny Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937EU flag

MagikSIGNAL 245px

Projektowana ustawa o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa, jest kierowana do wszystkich pracodawców, zarówno prywatnych (zatrudniających powyżej 249 pracowników/od 17 grudnia 2023 r. od 50 osób), jak i publicznych (zatrudniających od 50 pracowników). Sygnalistą może zostać każdy mający wiedzę o naruszeniu prawa w swoim środowisku zawodowym. Jeżeli taka osoba dostrzega przekraczanie przepisów określonych obszarów prawa, może zgłosić wykroczenie, korzystając z jednej z trzech możliwości:

1) Bezpośrednio informując pracodawcę (jest to tzw. zgłoszenie wewnętrzne).

2) W ramach tzw. zgłoszenia zewnętrznego skierowanego do organów publicznych.

3) Skorzystać z tzw. ujawnienia publicznego, czyli w dowolny sposób do nieoznaczonego kręgu odbiorców.

I ustawa, i dyrektywa zachęcają, aby zgłoszenia w pierwszej kolejności odbywały się wewnętrznie. Samo zgłoszenie może być w formie ustnej, pisemnej (np. dedykowany e-mail) czy za pomocą specjalnie przygotowanego formularza. W regulaminie musi być zawarte także to od kogo (kto może być sygnalistą) i przez kogo przyjmowane będą zawiadomienia. Pracodawca nie może podejmować tzw. działań odwetowych (np. zwolnić pracownika lub wstrzymać jego awans ze względu na to, że zgłosił naruszenie prawa). Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić poufność danych osoby zgłaszającej.

Bezpieczeństwo danych

Komunikacja pomiędzy zgłaszającym a odbierającym zgłoszenie jest w pełni szyfrowana, a baza danych ze zgłoszeniami jest zapisana i chroniona dodatkowym hasłem lokalnie, a nie w chmurze dzięki czemu masz pewność, że są bezpieczne.


Anonimowość

Każdy, kto wysyła zgłoszenie ma zapewnioną całkowitą dyskrecję w systemie. Program nie zapisuje żadnych danych, które mogłyby w jakikolwiek sposób rozpoznać zagłaszającego.


Zgodność z Ustawą o ochronie Sygnalistów

– system spełnia wszystkie normy ISO37002 dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937.


Ekspresowe wdrożenie i integracja z MagikHELPDESK

Masz już moduł MagikHELPDESK lub instalujesz system od podstaw? Nie ma znaczenia, instalacja i dodanie szablonów do obsługi anonimowych zgłoszeń zajmie Ci kilka minut.


Wysyłanie zgłoszeń z dowolnego miejsca

System MagikSIGNAL jest webową aplikacją, dlatego anonimowe zgłoszenie każdy może wysłać także dowolnego urządzenia mobilnego. Platforma działa na wszystkich systemach operacyjnych.


Prosta obsługa

Interfejs systemu jest bardzo prosty i przyjazny zarówno dla zgłaszającego jak i użytkownika, który zgłoszenia obsługuje. Po wdrożeniu system od razu jest gotowy do użycia. Nie trzeba żadnych szkoleń z zakresu jego obsługi.


Zarządzanie zgłoszeniami i wdrożenie procedur

Opracowana procedura dokonywania zgłoszeń powinna być widoczna dla wszystkich – możesz udostępnić ją w Bazie Wiedzy lub na Ekranie powitalnym . Dzięki aktywnym alertom będziesz odpowiadać systematycznie na zgłoszenia. Masz zawsze wgląd w historię zgłoszeń, możesz dodawać różne załączniki. System daje Ci wiele możliwości.

Ekran logowania
Wybór kategorii zgłoszenia
Zgłoszenie anonimowe
Wygenerowanie loginu i hasła dla zgłaszającego
Pulpit serwisanta
Szczegóły zgłoszenia