Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w MagikINFO 13.5

Moduł alertowania zdarzeń

Moduł systemu, który w regularnych odstępach czasu pilnuje wybrane zdarzenia i wysyła powiadomienia. Moduł umożliwia dostrojenie ustawień wg potrzeb. Wybieramy typ powiadomień - mail lub wyskakujące okienko oraz ilość dni poprzedzających notyfikację związaną z zdarzeniem (np. wygaśnięcie licencji). Dostępne są następujące opcje:

 • powiadamianie o wygasających licencjach,
 • powiadamianie o wygasającym wsparciu,
 • powiadamianie o wygasającej gwarancji sprzetu,
 • dzienne raporty z modułu MagikAUDIT,
 • dzienne raporty z modułu MagikMONITOR,
 • raporty użytkownika (można zdefiniować 3 własne),
 • administrator może określić format oraz pola, ktore będą wysyłane w powiadomieniach.
 • moduł może działać jako samodzielna aplikacja (np. na serwerze).

Nowości w MagikAUDIT 13.5

Automatyczne przypisywanie licencji

Dla każdej zakupionej licencji można ustawić automatyczne przypisywanie jej do komputerów. Po każdej analizie audytu zostaną wykryte aktualne instalacje, i jeżeli będzie wystarczająca liczba licencji, zostaną one przypisane automatycznie. Taki sposób przypisywania licencji znacząco oszczędza czas administratorowi i znajdzie zastosowanie szczególnie w przypadku licencji retailowych, MOLP-ów lub innych multilicencji.

Alternatywna metoda wykrywania Microsoft Office

Dla MS Office do dyspozycji jest nowa metoda wykrywania wersji Office dla wersji 2010 oraz 2013. Nowa metoda nie jest oparta na analizie wykrytych części składowych pakietu, lecz na sczytaniu licencji, która faktycznie została użyta do zalicencjonowania danej instalacji MS Office.

Nowe narzędzia zdalnego zarządzania w Centrum Sterowania Siecią

W Centrum Sterowania Siecią pojawiły się nowe narzędzia ułatwiające zdalne zarządzanie komputerami. Obecne możliwości zostały poszerzone o narzędzia umożliwiające odpalenie zdalnego wiersza poleceń oraz zmapowanie zdalnego systemu plików.

Inne

 • Powiązano zdalne dystrybucje z raportami z audytu.
 • Dodano wykrywanie części klucza MS Office 2013.
 • Zoptymalizowano przebieg audytu, przyśpieszono działanie agenta.

 

Nowości w MagikMONITOR 13.5

Nowy raport Aplikacje – Przegląd

Dzięki wykorzystaniu techniki drill down, raport zawiera zbiorcze oraz szczegółowe informacje. Raport łączy w sobie dane z raportów zbiorczych, za użytkownika oraz szczegółowych wyświetlając te informacje w jednym miejscu. Można więc rozpocząć analizę od danych ogólnych i komfortowo rozwijać coraz to dokładniejsze dane. Zobaczymy tak w jednym miejscu informację o tym, że Excel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w naszej organizacji, listę użytkowników, którzy z niego korzystają czy nawet informacje o tym, jakie konkretne dokumenty otwierają.

Nowy raport WWW – Przegląd

Ten raport, analogicznie do powyższego, również używa technologii drill down. Łączy wszystkie trzy poziomy szczegółowości w jednym miejscu. Można więc obejrzeć ranking najpopularniejszych stron WWW, zobaczyć czas jaki, użytkownicy spędzili na nich w wybranym okresie czasu. Po rozwinięciu wybranej pozycji otrzymamy informację kto na przykład korzystał z youtube a rozwijając listę dalej dowiemy się jakie filmy wideo były oglądane.

Nowy raport - Drukarki - Przegląd

Raport wyświetla statystyki wszystkich wydruków pogrupowanych wg drukarek. Raport umożliwia łatwe i szybkie oszacowanie kosztów wydruków. Drill down umożliwia rozbicie wyświetlanych danych na poszczególnych użytkowników.

Monitoring wydruków

Zaktualizowano metody wykrywania wydruków, dokładnej ilości wydrukowanych stron oraz innych parametrów wydruku.

 

Nowości w module Portal MagikINFO/MagikHELPDESK 13.5

Nowe raporty MagikMONITOR

Zestawienie „Raportów menadżerskich“ – nowy ekran wyświetlający grafy pokazujące najaktywniejszych użytkowników niepożądanych aplikacji oraz stron www.

Raport „Drukarki - Szczegóły“ – lista wydruków zawierająca informacje na temat drukarki, użytkownika, ilości wydrukowanych stron oraz innych parametrach wydruku. Raport zawiera sumaryczną ilość wydrukowanych stron lecz po rozwinięciu pojawią się szczegóły poszczególnych wydruków.

Raport „USB - Szczegóły“ - lista wykonanych działań na dysku USB. Raport zawiera łączną ilość działań, takich jak: podłączenie USB, odłączenie USB, utworzenie pliku, zmiana zawartości pliku, utworzenie pliku. Po rozwinięciu wyświetlą się szczegółowe informacje o wykonanym działaniu, np. model dysku USB, łączna i wolna pojemność, nazwa, wielkość oraz ścieżka do pliku.

MagikHELPDESK - Integracja z mailem

Dodano opcję, by użytkownik mógł odpowiedzieć na Wiadomość do zgłoszenia bezpośrednio za pomocą maila. Wysłanie odpowiedzi na otrzymany mail spowoduje zaszeregowanie Wiadomości do odpowiedniego zgłoszenia w helpdesku. Dodana funkcjonalność umożliwia tym samym komunikację z wsparciem tylko za pomocą klienta pocztowego, bez konieczności logowania się do interfejsu webowego.

Dodano również wysyłanie powiadomień serwisantom oraz użytkownikowi w momencie odebrania nowego zgłoszenia przesłanego drogą mailową.