Efektywne zarządzanie siecią

Efektywne zarządzanie siecią

Automatyczna ewidencja sprzętu oraz audyt oprogramowania, zarządzanie licencjami, inwentaryzacja majątku, zaawansowana zdalna dystrybucja. To wszystko i dużo więcej oferuje system MagikINFO.

Slider

Software asset management

Wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji i zarządzania majątkiem IT należy do jednych z najważniejszych obowiązków każdego działu IT. I to właśnie z ewidencją zainstalowanego oprogramowania, sprzętu komputerowego, licencji i pozostałego majątku IT najlepiej poradzi sobie moduł MagikAUDIT. System pomoże Ci pozbyć się nielegalnego oprogramowania, eliminując tym samym ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich. Będziesz o wiele spokojniejszy wdrażając proces zarządzania licencjami z MagikAUDIT.


Zarządzanie dokumentacją i licencjami

Precyzyjne zarządzanie licencjami zapewnią Ci zawsze aktualne informacje o tym, które programy są używane legalnie a które nie. Moduł MagikAUDIT posiada bazę dokumentów potwierdzających zakup oprogramowania, do której możesz dołączyć na przykład skan faktury czy licencji. Ewidencjonować możesz wszystkie typy licencji np. licencje pudełkowe, OEM, pływające i wiele innych. Baza licencji porównywana jest z ilością faktycznie zainstalowanych programów, a licencje możesz przypisywać zarówno do komputera jak i użytkownika. Dodatkowo system umożliwia automatyzację przypisywania licencji do nowo wykrytych instalacji danej aplikacji, co oszczędza czas szczególnie w przypadku licencji retailowych, MOLP-ów lub innych multilicencji.


Automatyczny audyt sprzętu i oprogramowania

Jednym z głównych zadań modułu MagikAUDIT jest regularne zbieranie informacji o wszystkich komputerach w Twojej sieci. System umożliwia również audytowanie urządzeń mobilnych z systemem Android. W ramach audytu oprogramowania skanowane są wszystkie aplikacje na komputerach, niezależnie od tego czy jest to instalacja czy tylko zapomniana kopia programu. Skanowane są również wszystkie podzespoły, z których składa się komputer wraz z monitorami (numery seryjne, producent, model itp.), a także kolekcje multimedialnych plików, które magazynowane są przez użytkowników. Audyty możesz zupełnie zautomatyzować tak, aby się uruchamiały regularnie w ustawionym przez Ciebie czasie lub wymusić na wybranych komputerach natychmiast online, za pośrednictwem TCP/IP. Możesz zeskanować komputery także przez Internet (FTP) lub korzystając z agenta na USB.


Protokoły przekazania

Protokoły przekazania spełniają w IT dwa główne zadania. Pierwszym z nich jest przeniesienie odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie na użytkownika, który podpisuje paszport komputera z informacją o konfiguracji sprzętowej i programach. W drugim przypadku, kiedy wydajemy nowy sprzęt lub zmieniamy jego właściciela, to odbiór majątku mamy jasno udokumentowany i podpisany przez użytkownika. MagikAUDIT zawiera kilkadziesiąt gotowych raportów do druku, a także szablony, które możesz edytować i dostosować do firmowych standardów.


Ewidencja sprzętu

MagikAUDIT to nie tylko idealne narzędzie do precyzyjnej inwentaryzacji komputerów i oprogramowania. System pozwala na prowadzenie kompleksowej ewidencji majątku, dzięki czemu będziesz miał pod ręką zawsze aktualny spis komputerów wraz z wszystkimi innymi urządzeniami IT. Natychmiast będziesz wiedział gdzie się znajduje dany majątek, komu został powierzony i jaka jest jego historia życia. Oczywiście wydrukujesz także od razu protokół przekazania majątku czy kompletny spis powierzonego majątku dla konkretnego użytkownika. Do dyspozycji masz również narzędzia serwisowe, takie jak ewidencję napraw czy automatyczne powiadomienia o zbliżającym się okresowym przeglądzie sprzętu.


Inwentaryzacja majątku

Do obowiązków każdego działu IT dochodzi okresowe wykonywanie spisu z natury. Moduł majątku umożliwia generowanie oraz przypisywanie kodów kreskowych do pozycji majątku, lub import kodów z innych systemów. Kody kreskowe można drukować na dowolnej drukarce termicznej, na zwykłych drukarkach laserowych i atramentowych definiując w designerze raportów dowolny wygląd naklejek. Podczas wykonywania inwentaryzacji można wykorzystać dowolne urządzenie z systemem Android lub laserowy czytnik kodów kreskowych. Sczytując kod z naklejki widzimy dane majątku, właściciela, piętro, pokój i inne. Dane te możemy od razu poprawić. Wynikiem inwentaryzacji jest raport zmian, braków oraz pozycji, których stan zastany zgadza się z danymi zaewidencjonowanymi. Dodatkową czy też zastępczą metodą jest inwentaryzacja za pomocą webowego Portalu MagikINFO. System wyśle mail-a do pracowników z linkiem umożliwiającym potwierdzenie lub skorygowanie informacji o posiadanym sprzęcie.


Zdalne zarządzanie komputerami

Moduł MagikAUDIT oferuje szereg niezwykle użytecznych narzędzi do zdalnego zarządzania komputerami. Są to na przykład zdalna linia poleceń, zdalne zarządzanie komputerem, wyłączenie/włączenie/restart komputera, ping, tracert, skanowanie dostępności wybranych portów czy zbiorcze wysyłanie wiadomości do użytkowników. Możesz skorzystać również ze zdalnego pulpitu w sieci lokalnej lub poza nią. Poza NAT-em wykorzystywany jest element pośredniczący, który pozostaje w pełni pod Twoim nadzorem. Połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone za pomocą unikatowych certyfikatów.


Integracja z Active Directory

Powiązanie z usługą katalogową systemu Windows w żadnym wypadku nie jest warunkiem, który musi być spełniony przy wdrożeniu systemu, aby móc w pełni korzystać z wszystkich jego możliwości. Nie mniej jednak oferuje wiele wygód, które mogą się przydać do szybszej obsługi i zarządzania majątkiem IT. System w pełni wykorzystuje dane z AD synchronizując użytkowników oraz komputery. Większe organizacje wykorzystają opcję synchronizacji wielu domen oraz nieograniczonej ilości kontenerów. Active Directory można wykorzystać również do instalacji agentów przy pomocy GPO.


Zbiorcze zdalne dystrybucje programów

Moduł zdalnej dystrybucji zawiera narzędzia, pozwalające na zdalne przeprowadzanie zbiorczych i planowanych etapowo działań takich jak (dez)instalowanie programów, usuwanie, kopiowanie plików i katalogów, uruchamianie skryptów czy linii poleceń. To, co wyróżnia nas na tle podobnych narzędzi to intuicyjna i prosta obsługa, możliwość uruchomienia dowolnych plików (nie tylko MSI), ustawienie opcji zależności jednego działania od drugiego, ustawienie hierarchii i harmonogramu dystrybucji, a także dokładna informacja zwrotna (gdzie, jak, kiedy i na których komputerach działanie zostało przeprowadzone i z jakim wynikiem).


Zbiorcze Raporty_Programy
Zbiorcze Raporty_Nie naleziono w Komputerze
Zbiorcze Raporty_Klucze Windows i Office
Zbiorcze Raporty_Sprzęt_Komponenty
Zbiorcze Raporty_Zajętość partycji dysków
Centrum Sterowania Siecią