MagikSIGNAL

System do tworzenia zgłoszeń anonimowych. Sygnalista w Polsce - whistleblower w świecie.

Slider
Ekran logowania
Wybór kategorii zgłoszenia
Zgłoszenie anonimowe
Wygenerowanie loginu i hasła dla zgłaszającego
Pulpit serwisanta
Szczegóły zgłoszenia
Historia przebiegu zgłoszenia
Przypisanie serwisantów lub managerów do kategorii
Edycja kategorii zgłoszeń
Konsola do zarządzania bazą oraz użytkownikami