Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w MagikINFO 12.5

Nowy Portal webowy

Portal MagikINFO przeznaczony do przeglądania podstawowych wyników z audytu oraz monitoringu za pośrednictwem przeglądarki www.

 • Definiowanie ról określających uprawnienia do przeglądania wyników audytu i monitoringu.
 • Opcja ustawienia uprawnień przeglądania wyników wybranych jednostek organizacyjnych i lokalizacji.
 • Pozytywny monitoring - można udostępnić użytkownikom ich własne wyniki.
 • Nowe zestawienia: Lista komputerów, Statystyki oprogramowania, Pliki multimedialne, Szczegóły komputera.

Inne

 • Dokumenty do pozycji w majątku.
 • Profile SW.

 

Nowości MagikMONITOR 12.5

Autoryzacja dysków USB.

 • Definiowanie białej listy dysków USB.
 • Blokowanie nieautoryzowanych dysków USB.

Inne

 • Blokowanie napędów CD/DVD.
 • Ograniczona detekcja stron WWW w przeglądarce Chrome.

 

Nowości MagikHELPDESK 12.5

Możliwość zdefiniowania czasu pracy serwisu.

 • Określenie kalendarza czasu pracy serwisu.
 • Możliwość przypisania różnego czasu pracy do poszczególnych kategorii zgłoszeń.

Nowości w notyfikacji mailowej

 • Opcja modyfikacji Tematu wiadomości, możliwość wykorzystania zmiennych.
 • Formatowanie HTML w szablonach notyfikacji mailowej.
 • Automatyczna kontrola zalegających/nierozwiązanych zgłoszeń.

 

Inne

 • Zmiana głównego ekranu użytkownika. Dodano graf zgłoszeń wg stanu.
 • Opcja sprecyzowania kolumn wyświetlanych podczas wybierania kategorii na formularzu nowego zgłoszenia.
 • Opcja nie naliczania czasu, w którym zgłoszenie jest w stanie "Oczekujący".