Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w MagikINFO 16.0

Inwentaryzacja majątku za pomocą Portalu

Kompletnie nowy sposób wykonywania inwentaryzacji w organizacji. Ta forma inwentoryzacji może stanowić uzupełnienie inwentaryzacji za pomocą kodów kreskowych lub stanowić samodzielną metodę zbierania informacji o posiadanych przez pracowników sprzętach. Pomoże ona również w sytuacji, kiedy trzeba wykonać inwentaryzację sprzętów, które nie posiadają kodu kreskowego (komórki, myszki, ...).

Po rozpoczęciu inwentaryzacji wszyscy użytkownicy w organizacji otrzymają maila z informacją oraz linku z listą ich majątku. W portalu pojawi się automatycznie Ogłoszenie z informacją o inwentaryzacji a pracownik może zatwierdzić lub wyrazić zastrzeżenia do poszczególnych pozycji.

 inwentaryzacja

 

Wynikiem jest informacja o wykonanej inwentaryzaji na głównej liście majątku oraz nowy raport przeglądowy, w którym znajdziemy wynik inwentaryzacji przejrzyście wyświetlony wg użytkowników.

 raport inwentaryzacji

Monitoring systemu plików

 Monitoring plików wnosi znaczące poprawę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz kontroli zawartości dysków, które mogą zawierać ważne dane firmowe oraz dane osobowe. Monitoring z pozycji komputera pracownika zapewni dokładny wgląd w to, kto i kiedy pracował z plikami, na przykład wprowadzał zmiany w dokumentach MS Office lub pracował z wrażliwymi danymi.

Administrator może włączyć monitoring wybranych ścieżek (włącznie z podkatalogami), mogą to być katalogi lokalne lub sieciowe oraz specjalne katalogi Dropboxa, Onedrive, itp.

monitorowane katalogi

Monitorowane są następujące zmiany:

  • Utworzenie pliku - informacja o wszystkich utworzonych lub skopiowanych plikach do monitorowanych katalogów.
  • Skasowanie pliku - informacje o wszystkich plikach, które zostały skasowane z monitorowanych katalogów.
  • Zmiana zawartości pliku – informacje o wszystkich plikach, których zawartość została zmieniona.
  • Zmiana nazwy pliku - informacje o zmianie nazwy pliku w monitorowanych katalogach.

 

Monitoring ruchu na kartach sieciowych

Nowa wersja umożliwia monitorowanie ruchu danych na kartach sieciowych komputera. Monitorowana jest ilość pobranych (download) oraz wysłanych (upload) danych. Można wygenerować raporty z różną szczegółowością: po godzinach, dniach i miesiącach.

Przypisanie zgłoszenia do majątku

Nowa funkcjonalność umożliwia przypisanie zgłoszenia do konkretnej pozycji w Majątku oraz szybkie wprowadzenie naprawy, która jest automatycznie przypisana do wybranej pozycji Majątku.

Przypisanie majątku do zgłoszenia