Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO. W roku 2022 do portfolio modułów dołączył nowy moduł MagikSIGNAL.

Slider

Nowości w  MagikINFO 14.5

Nowości w MagikAUDIT 14.5

Nowa aplikacja mobilna MagikINFO Inventory

Program przeznaczony do przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą urządzenia z systemem Android. Aplikacja potrafi sczytać kod kreskowy majątku i porównać dane z danymi w bazie danych. Na podstawie porównania można wczytać nowy majątek do bazy a dla znanych pozycji zmienić właściciela lub lokalizację. Zapisana jest również data inwentaryzacji, która przechowywana jest historii danej pozycji.

     

Aplikacja dostępna jest już w Google Play.


Inwentaryzacja majątku

Funkcjonalność inwentaryzacji majątku została znacząco poszerzona. Podczas importu listy majątku z aplikacji mobilnej mogą zostać wykonane trzy działania - dodanie nowego majątku do bazy, aktualizacja istniejącej pozycji, ostrzeżenie o braku inwentaryzacji pozycji w bazie. Wszystkie zasadnicze informacje związane z inwentaryzacją - lokalizacja pozycji majątku, jednostka organizacyjna, biuro, przypisanie do użytkownika, data wykonania inwentaryzacji oraz osoba odpowiedzialna za przebieg inwentaryzacji zapisywane są w historii pozycji majątku.

 

Nowości w MagikMONITOR 14.5

Zabronione oraz niemonitorowane programy

W nowej wersji można definiować listy zabronionych oraz niemonitorowanych programów dla wybranego profilu. Oznacza to, że można definiować aplikacje zabronione w całej organizacji a dla wybranych stacji blokować dodatkowe. Przepracowano również system rozpoznawania zabronionych aplikacji na komputerach. Analogicznie do zabronionych aplikacji można definiować listy niemonitorowanych aplikacji. Niemonitorowany program będzie ignorowany w wynikach.

Blokowanie zestawów stron www

Analogicznie do programów można blokować różne listy stron w wybranych profilach. W praktyce - można zablokować youtube.com w całej organizacji a dodatkowo np facebook.com dla wybranych użytkowników.

Nowy sposób wykrywania USB

Nowy sposób wykrywania pendrive umożliwia nie tylko dokładniejsze wykrywanie, ale również umożliwia dodawanie do białej listy pendrive szyfrowane.

Lepsze zarządzanie zrzutami ekranu

Udostępniliśmy nowe funkcje zarządzania screenshot-ami. Można systematyzować zebrane zdjęcia, włączyć re-kompresję, deduplikację oraz automatyczne usuwanie starych. Poza tym w nowej wersji można ustawić większą częstotliwość wykonywania zdjęć.

 

Nowości w Portalu MagikINFO/MagikHELPDESK 14.5

MagikHELPDESK - Zatwierdzanie zgłoszeń

Dodano opcję zatwierdzania zgłoszeń do workflow zgłoszenia. Użytkownik oraz serwisant mogą tworzyć wnioski do zatwierdzenia. Wnioski trafiają do wybranego zatwierdzającego, który je zatwierdza lub odrzuca i uzasadnia decyzję. Dodano również opcję, by w wybranych kategoriach wnioski były automatycznie tworzone i wysyłane do zdefiniowanych zatwierdzających. Dodano również szablony notyfikacji mailowej związanej z procesem zatwierdzania.

 

MagikHELPDESK - Zgłoszenia podrzędne

Dodano opcję tworzenia zgłoszeń podrzędnych. Zgłoszenia podrzędne znajdą wykorzystanie szczególnie w sytuacjach, w których serwisant nie może sam rozwiązać zgłoszenia. Tworzy wtedy zgłoszenia podrzędne. Zgłoszenie nadrzędne może zostać rozwiązane jeżeli zostaną zamknięte wszystkie zgłoszenia podrzędne.

 

MagikHELPDESK - Strukturyzowany formularz zgłoszenia

Dodano opcję doprecyzowania wyglądu formularza nowego zgłoszenia. W nowej wersji każda kategoria może posiadać dodatkowy zestaw pól umożliwiający bardziej doprecyzować problem. Na przykład, w kategorii drukarek możemy pytać o to, na którym piętrze znajduje się drukarka, czy jest to drukarka sieciowa, itd. Do dyspozycji są różne typy pól - checkbox, łańcuch, data, lista rozwijana, itd.