Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky ve verzi 18.0

 

Novinky v modulu MagikAUDIT

Nový skener sítě

Řídící centrum sítě bylo rozšířeno o možnost skenovat síťová zařízení s podporou SNMP protokolu. Lze tak snadno vyhledat např. tiskárny, síťové prvky či NAS zařízení a jednoduše je přidat do evidence majetku. Centrum sítě doznalo také několika dalších vylepšení, např. podporu dvaceti vláken, což vedlo k významnému zrychlení při vyhledávání v rozsahu IP adres.

 v18 SNMP2

 

Nový agent pro audit OS Linux

Nová verze agenta byla kompletně přepracována tak, aby výsledky auditu byly na podobné úrovni jako výstupy z agenta pro OS Windows. Agent tak podporuje sken software, hardware, služeb i datových souborů. Nastavení pro oba agenty je společné, a to včetně možnosti plánovače spouštění pravidelných auditů ve vybraných časových intervalech (týdně, měsíčně, kvartálně ad.).

v18 Linux1

 

Multiplatformní výstupy auditu

Napříč celou aplikací jsou reflektovány výstupy z auditu zařízení různých platforem. K dispozici jsou tak přehledy nalezených aplikací a hardware z OS Windows, Linux a Android.

v18 Linux2

 

Novinky v modulu Komunikační server

Podpora OAUTH2 protokolu

Byla přidána podpora pro autentizaci prostřednictvím OAUTH2 protokolu. Ta je dnes již nezbytná v případě využití serverů MS 365.

 

Nová verze mobilní aplikace MagikINFO Inventory

Nová verze přináší zásadní novinku, a to možnost synchronizace přímo s databází MagikINFO. Dosavadní způsob předpokládal export majetku a čárových kódů z databáze v MagikINFO Desktopu a po provedení inventury pak import výsledného souboru z mobilní aplikace. V nové verzi lze celý tento proces odbourat a komunikovat přímo s databází. Připojení však nemusí být online v celém průběhu inventury, k synchronizaci s databází dojde v okamžiku, kdy bude připojení k databázi dostupné.

v18 Inv1 v18 Inv2

 

Novinky v modulu Webový portál/MagikHELPDESK

Nové manažerské sestavy

Statistiky požadavků v jednotlivých kategoriích, podklady pro vyhodnocení práce řešitelů a další nové sestavy. Mimo jiné např. Statistiky požadavků za vybrané datum, ať už podle kategorie, řešitele či stavu. Výkonostní sestavy řešitelů s mírou přebírání či řešení požadavků v požadovaných termínech. Přehledy požadavků, které nejsou (nebyly) převzaty či vyřešeny v nastavených termínech. A také statistiky nákladů za jednotlivé požadavky, souhrnně pak za jednotlivé kategorie požadavků.

v18 HDrep1

 

Nové mobilní zobrazení

Všechny hlavní obrazovky byly optimalizovány pro mobilní zobrazení. Například Dashboard, který zobrazuje podstatné informace jak pro uživatele, tak pro řešitele je zobrazen přehledně na šířku obrazovky, stejně tak detail požadavku obsahuje důležité informace na jednu stránku obrazovky, nový požadavek lze odeslat bez posouvání na formuláři a správa požadavků obsahuje to nejpodstatnější, aby řešitelé měli nezbytný přehled a lehce se dostali k převzetí/vyřešení požadavku.

v18 HDmob1v18 HDmob2v18 HDmob3v18 HDmob4

 

Kalendář svátků

Pro ještě přesnější vyhodnocování termínů převzetí a řešení požadavků přináší nová verze možnost nastavení svátečních (volných) dnů. Svátky mohou být zaváděny jako periodické (tedy každoročně opakované) nebo specifické (jednorázové nebo svátky s proměnlivým datem). Ve spojení s nastavením pracovní doby tak bude zajištěno vždy správné nastavené časů pro převzetí (reakci) a vyřešení požadavku v jednotlivých kategoriích.

 

Nové parametry pro kategorii požadavku (šablony, náklady)

Přidány byly další nové parametry pro kategorie požadavků. Jde o možnost nastavit výchozí předmět a text požadavku za kategorii, a také nastavení povinného záznamu o nákladech (času) za kategorii, kdy požadavek nebude možné uzavřít bez toho, že by řešitel nezaznamenal náklady či přesný čas na řešení požadavku.

 

A další drobná vylepšení…

Všech více než 80 vylepšení je uvedeno v change logu.