Evidence a správa IT

Automatická evidence SW a HW koncových stanic, správa licencí, softwarový audit, evidence majetku, čárové kódy nebo komplexní vzdálené distribuce. To vše a ještě mnohem více získáte se systémem MagikINFO v modulu MagikAUDIT.

Image is not available
Slider

Software asset management

Zavedení systému pro rozhodování a řízení v oblasti evidence IT majetku je jedním z nejdůležitějších úkolů IT oddělení. A právě s evidencí instalovaného software, hardware, licencí, a ostatního IT majetku Vám pomůže modul MagikAUDIT. Zamezí výskytu nelegálního software, eliminuje rizika spojena s porušením autorských práv a pomůže nastavit procesy pro trvalou správu licencí.
Více se o Software asset managementu dozvíte tady.


Správa dokladů a licencí

Podrobná správa licencí vám poskytne vždy aktuální přehled o tom, který software používáte legálně a který ne. Modul MagikAUDIT obsahuje databázi zakoupených dokladů k SW včetně možnosti přikládat např. naskenované faktury. Evidovat lze všechny typy licencí jako např. krabicové či OEM. Databáze licencí je porovnávána s počty instalací jednotlivých produktů.


Automatický audit SW a HW

Jedním z hlavních úkolů modulu MagikAUDIT je pravidelný sběr informací o počítačích ve vaší síti. V rámci softwarového auditu je skenováno veškeré přítomné programové vybavení na počítačích, ať už jde o instalace nebo zapomenuté kopie programů. Skenováno je také Hardwarové vybavení včetně sériových čísel, nebo kolekce multimediálních souborů uživatele. Audity lze zcela automatizovat a spouštět je v pravidelných intervalech, nebo kdykoliv potřebujete online, a to prostřednictvím TCP/IP. Využít lze také skeny přes internet (FTP) nebo lokální skeny (USB).


Předávací protokoly

Předávací protokoly plní v souvislosti s IT dva hlavní úkoly. Tím prvním je přenesení odpovědnosti za instalovaný software na uživatele, který podepisuje předávací protokol počítače včetně jeho SW a HW vybavení. Druhým úkolem je hlídání majetku jako takového, kdy každá změna nebo přírůstek majetku je jasně zdokumentována a uživatelem podepsána. MagikAUDIT obsahuje sadu již hotových tiskových sestav a také šablon k editaci a přizpůsobení dané firemní kultuře.


Evidence IT majetku

MagikAUDIT slouží nejen k precizní SW a HW inventarizaci, ale obsahuje rovněž komplexní evidenci majetku, díky které budete mít přehled nejen o počítačích, ale o všech ostatních IT zařízeních. Po ruce tak budete mít informace o tom, kde se majetek nachází, komu je majetek svěřen a jaká je jeho historie. Samozřejmostí je možnost tisku předávacích protokolů za majetek či kompletní seznam svěřeného majetku za uživatele. K dispozici jsou i servisní nástroje jako evidence oprav nebo možnost nastavení a kontroly provedení periodických akcí jako jsou např. revize.
Více se o evidenci majetku dozvíte tady.


Hromadné vzdálené distribuce SW

Modul vzdálených distribucí obsahuje nástroje k vzdáleným, hromadným, adresným a plánovaným akcím jako jsou instalace a odinstalace software, mazání, kopírování, spouštění skriptu nebo příkazové řádky. Výhodou oproti nástrojům podobného typu je zejména jednoduchost nastavení, možnost spouštět libovolné soubory (nejen msi), nastavení závislostí, hierarchie a harmonogramu distribucí, a také přesná a přehledná zpětná vazba (kde, jak, kdy, na kterých počítačích byla akce provedena a s jakým výsledkem).


Vzdálená správa počítačů

V modulu MagikAUDIT jsou obsaženy také užitečné nástroje pro vzdálenou správu počítače. Může jít např. o možnost ovládat příkazovou řádku nebo skenovat dostupnost vybraných portů vzdálených počítačů. Dálkové ovládání Vám zase umožní převzít obrazovku vzdáleného počítače a provádět úkony stejně tak, jako byste u vzdáleného počítače přímo seděli.


Integrace s Active Directory

Provázání s adresářovou službou Microsoftu v žádném případě není podmínkou pro nasazení a plnohodnotné využití modulu MagikAUDIT. Nicméně přináší řadu výhod, které mohou pomoci k rychlejšímu nasazení i snažšímu řízení IT majetku. Active Directory lze využít například k instalaci agentů pomoci GPO, nebo k načtení a kontrole počítačů z AD či k synchronizaci uživatelů a jejich automatickému provázání se skenovanými počítači.

MagikAUDIT OS
MagikAUDIT Rcs
MagikAUDIT Statistika
MagikAUDIT Majetek Dashboard
MagikAUDIT Majetek
MagikAUDIT portál inventura
MagikAUDIT Editor Sestav
MagikAUDIT portál inventura
MagikAUDIT Vzdálené distribuce
MagikAUDIT Administrace PC
MagikAUDIT Detail PC - HW
MagikAUDIT Detail PC - SW