Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky v MagikINFO 15.5

Novinky v MagikAUDIT/MagikMONITOR 15.5

Synchronizace s Active Directory

Mezi hlavní novinky patří významné změny v synchronizaci počítačů a uživatelů s Active Directory:

  • Sjednocení nastavení připojení k Active Directory (AD) pro počítače i uživatele.
  • Podpora více domén – pro počítače i uživatele lze nastavit libovolný počet domén či specifických kontejnerů, s kterými bude probíhat synchronizace.
  • Automatické změny stavu počítačů vyřazených z AD – systém dokáže automaticky vyřazovat počítače, které byly smazány nebo zakázány v Active Directory. V případě zapnutí této funkce tak již nebude potřeba provádět vyřazování počítačů zvlášť v AD a v databázi MagikINFO.
  • Načtení nových počítačů z AD a uložení do databáze – do databáze budou zapisovány také počítače, které jsou nově v Active Directory, ale nebyly ještě auditovány. Budete tak mít vždy přesný přehled o všech počítačích z Active Directory včetně vazby na audit či monitoring.
  • Plánovanou a automatickou synchronizaci s Active Directory lze nově nastavit nejen pro uživatele, ale také pro počítače.

 

MagikINFO Desktop v univerzálním režimu 32b/64b

MagikINFO Desktop nově v s automatickou detekcí architektury operačního systému (32b/64b). Hlavním přínosem 64b režimu je schopnost využít paměť systému reálně bez omezení, což přináší výhody zejména pro velké databáze.

 

Nová generace MagikMONITOR agenta

Agent monitoringu byl kompletně přepsán na technologii .NET, což s sebou přináší také vysokou stabilitu běhu agenta. V nové verzi je monitorován přístup na internet ze všech hlavních prohlížečů: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

 

Novinky v modulu Majetek

Sestavy a převodky majetku lze nově spouštět přímo z formuláře Majetek a také po provedení Akce s majetkem s možností nastavení výchozí sestavy pro konkrétní akci s majetkem. Vytvořeny byly také nové uživatelské sestavy (převodky, vyřazovací protokoly, specifikační listy, karty, čárové kódy ad.).

 MagikAUDIT reports

 

Změny v souvislosti s nařízením EU na ochranu osobních údajů GDPR

V souvislosti s nařízením GDPR byly do systému přidány funkce jako monitorování přístupů do databáze uživatelů a anonymizace dat o uživatelích. Více tady.

 

Novinky v modulu Webový portál/MagikHELPDESK 15.5

Nové způsoby schvalování požadavků

Přidány byly také nové možnosti schvalování požadavků. Požadavky vytvořené v kategorii, která vyžaduje schvalování tak mohou být schváleny jedním přiřazeným schvalovatelem nebo všemi schvalovateli dané kategorie.

 

Formátování uživatelských polí

Doplňková pole definovaná pro každou kategorii lze nově také formátovat. K dispozici jsou úpravy jako např. změny pořadí, vytváření oddílů, změny barev, změny typu a velikosti písma a další.

MagikHELPDESK userfields