Komplexní monitoring počítačů a uživatelů

Získejte důkladné informace o veškerých aktivitách zaměstnanců na pracovních stanicích. Budete mít dokonalý přehled o využití aplikací, internetu, o tisku, připojených USB nebo vytížení hardware. Zjistěte také, jak jsou využívány drahé licence a kontrolujte soubory na vašich úložištích. K tomu nejen monitoring, ale také omezení přístupu k aplikacím, webu či USB flash pamětím.

Image is not available
Slider

Monitoring ve firmě i na home office

Sledujte aktivitu vašich zaměstnanců na počítačích nejen na pracovišti ve firmě, ale také mimo podnikové sítě, např. v režimu home office. Ať už se jedná o využití aplikací, návštěvy webových stránek nebo třeba restrikcí při připojení USB flash disků, monitoring funguje jak přímo ve firemní síti, na vpn (i přes rdp), tak i mimo síť. Aktivitu lze sledovat i na terminálových serverech.


Monitoring počítačů, aplikací a internetu

Modul MagikMONITOR získává informace o skutečném využití aplikací a používání internetu v organizaci. Pomocí přesného sledování využití aplikací můžete výrazně snížit náklady na softwarové licence. Snadno např. zjistíte, kolik uživatelů aktivně používalo CAD nástroje k práci za vybrané období nebo kolik času tráví uživatelé na internetu mimopracovní činnstí. Monitorovány jsou přístupy na internet ze všech hlavních prohlížečů jako Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome.


Časová osa uživatele

Přesná a detailní sestava zobrazující aktivitu uživatelů společně za aplikace a internetové stránky chronologicky. Jde o naprosto přesný snímek pracovního dne od okamžiku přihlášení uživatele do jeho odhlášení.


Pracovní profily

Srovnání jednotlivých uživatelů podle podílu efektivního a neefektivního využití fondu pracovní doby. Obsahuje informace o absolutním i relativním čase, který uživatelé tráví v aplikacích pracovních či kancelářských, na straně druhé pak čas trávený činností mimopracovní (čas mimo práci celkem, ale také zvlášť podle činnosti – např. hry nebo multimediální programy). Součástí sestavy je také čas strávený na internetu (podíl na celkovém čase aktivity celkem, na sociálních sítích apod.).


Náklady na tisk pod kontrolou

Ať už se jedná o lokální nebo síťové tiskárny, modul MagikMONITOR vám poskytne kompletní přehled o tisku v rámci celé organizace. Dokáže Vám pomoci odhalit a následně snížit náklady na tisk podle jednotlivých tiskáren nebo také odhalit případný vysoký podíl soukromých výtisků. Zjišťovány jsou informace o tom, kdo spustil tisk, na které tiskárně, kdy k tomu došlo a jaký soubor byl na tiskárnu poslán, kolik stran a kopií bylo vytisknuto, v jaké barvě a také kvalitě.


Kontrola souborových úložišť

Tato kontrola vám může poskytnout důležité informace v případě úniku či smazání důležitých dat - dokumentů nebo jakýchkoliv jiných souborů. Monitoring na stanici zajistí perfektní přehled o tom, kdo a kdy se soubory pracoval, např. upravoval dokumenty MS Office nebo mazal soubory s citlivými informacemi. Sledování lze zapnout nad vybranými adresáři (včetně podadresářů) - může jít o klasické lokální složky, síťové složky nebo úložiště typu dropbox či onedrive.


Monitoring USB

Snadno zjistíte, kteří uživatelé si z domu nosí flashky plné přenosných aplikací, fotek z dovolené nebo hudby. A v případě úniku ciltivých dat můžete dohledat, kdo a kdy soubory z firemní sítě vynesl. Únikům dat na soukromé USB flash paměti můžete také proaktivně zabránit, když vybrané skupině uživatelů zákažete možnost připojit USB disk, případně povolíte pouze autorizované USB paměti, tedy ty které jste podle sériového čísla přidali k oprávněným zařízením.


Webový portál i nativní aplikace

Výstupy z monitoringu lze prohlížet jak přímo v aplikaci, tak rovněž na webovém portále. Na obou místech najdete celou řadu sestav a grafů. Podporovány jsou různé úrovně oprávnění, např. vedoucí oddělení mohou sledovat pouze své podřízené zaměstnance. Lze nastavit také tzv. pozitivní monitoring, tedy přístup uživatelů k výstupům pouze své vlastní aktivity.


Restrikce a notifikace

Pomocí modulu MagikMONITOR můžete také blokovat některé z činností uživatele, jako jsou např. blokování zakázaných aplikací, zakázaných www serverů nebo blokování připojení USB pamětí. Z pohledu vytížení počítače lze nastavit prahové hodnoty pro vytížení procesoru, paměti a zaplněného místa na disku, a nechat si v případě překročení těchto prahových hodnot zasílat emailové zprávy.


Pokročilé možnosti nastavení

MagikMONITOR umožňuje vytváření profilů s různým nastavením pro jednotlivé skupiny uživatelů. Můžete tak např. sledovat stolní počítače v neomezeném čase a notebooky pouze v pracovní době. Nebo jedné skupině uživatelů povolit přístup na všechny webové servery, jiné skupině pak blokovat přístup na sadu zakázaných www serverů.

MagikMONITOR Nastaveni
MagikMONITOR Dashboard Portal
MagikMONITOR časová osa
MagikMONITOR RCS
MagikMONITOR TOP5 SocialniSite
MagikMONITOR Portal Mm Tisk1