Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky v MagikINFO 14.0

Novinky v MagikAUDIT 14.0

Modul údržba majetku

Nový modul významně rozšiřuje stávající možnosti evidence majetku v organizaci. Přináší zejména podporu provádění periodických akcí, jako jsou např. pravidelné prohlídky, zkoušky či revize. Jednoduše si nastavíte požadované akce, kroky a periody opakování, přiřadíte je požadovaným objektům majetku a následně pak kontrolujete termíny a provádíte zápisy o provedené údržbě.

Modul Notifikace událostí

V souvislosti s modulem Údržba majetku byl rozšířena funkcionalita notifikačního modulu. Nově obsahuje možnosti sledování a zasílání upozornění na blížící se datum plánované údržby či seznamu zařízení, která jsou již po termínu plánované údržby.

 

Audity mobilních zařízení

Mobilní zařízení s operačním systémem android mohou být auditovány pomocí mobilní aplikace MagikINFO. Audit může probíhat v pravidelném intervalu každý měsíc nebo jej lze spustit okamžitě v mobilním klientovi. Zjišťovány jsou podrobné informace o nainstalovaném software a hardware. Mobilní zařízení se po importu dat automaticky zapíše do evidence a lze s ním pracovat na stejné úrovni jako s počítačem, včetně možnosti tisku předávacího protokolu.

 

Novinky v MagikMONITOR 14.0

Časová osa

Nová sestava a také způsob sledování práce uživatelů na počítači. Časová osa chronologicky naprosto přesně zobrazuje aktivitu v uživatele v čase, a kombinuje výstupy za aplikace a webové stránky ze všech hlavních prohlížečů jako jsou Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox. Doplňuje tak portfolio již stávajících sestav monitoringu, které mají charakter detailních, souhrnných či benchmarkových výstupů.

 

Monitoring mobilních zařízení

Pomocí mobilní aplikace MagikINFO jsou monitorovány také aktivity na mobilních zařízeních. Sledováno je aktivní používání aplikací, načítání doby na popředí a přesný čas spuštění a ukončení aplikací. Nastavit lze parametry běhu agenta jako je čas, kdy je sledování aktivní, nebo možnost vypnout sledování o víkendech.

 

Novinky v modulu Webový portál/MagikHELPDESK 14.0

Nové sestavy modulů MagikAUDIT a MagikMONITOR

Nové sestavy výstupů auditu mobilních zařízení Seznam mobilích zařízení a detail mobilního zařízení. V modulu MagikMONITOR sestavy výstupů monitoringu aplikací mobilních zařízení a časová osa zobrazující práci uživatele na počítači v aplikacích a webu chronologicky.

 

MagikHELPDESK - Konfigurátor emailových notifikací

Byly podstatně rozšířeny možností emailových notifikací. V nové verzi tak k již stávajícím nastavením jako vlastní předmět a text šablony s podporou proměnných a html přibyly následující možnosti:

 • Zapnout/vypnout notifikaci a nastavit role, kterým bude odesílána zpráva pro následující šablony:
  • Šablona nového požadavku
  • Šablona převzetí požadavku
  • Šablona delegování požadavku
 • Pro každou změnu stavu možnost zapnutí/vypnutí notifikace a nastavení rolí, kterým bude zpráva o změně stavu odeslána. Např. lze nastavit pouze zasílání zprávy o vyřešení požadavku uživateli a akceptaci vyřešení požadavku řešiteli.
 • Zapnout/vypnout notifikaci a nastavit odesílání zprávy k požadavku odesílateli/příjemci/manažerovi.
 • Zapnout/vypnout notifikaci v případě nepřevzetí/nevyřešení požadavku v požadovaném termínu.

 

MagikHELPDESK - Nová obrazovka řešitele

Byla přepracována obrazovka přehled požadavků řešitele. Nově je k dispozici pás karet, který umožňuje pracovat s požadavky hromadně na úrovni:

 • Filtrování požadavků – zobrazení požadavků dle stavu, času vytvoření a také možnost nastavit požadované pořadí sloupců dle preferencí řešitele.
 • Akcí s požadavky – změny stavu, změny kategorie, přiřazení požadavků řešiteli, delegování požadavku.
 • Hodnocení do znalostní báze.

 

MagikHELPDESK - přílohy v Oznámení a FAQ

V administrační části Oznámení a FAQ nově možnost přikládat také přílohy k jednotlivým oznámením a dotazům. V uživatelské části jsou tyto přílohy dostupné všem uživatelům k náhledu či uložení.

Podpora vícenásobných příloh v požadavcích zaslaných emailem

Všechny přílohy, které jsou odeslány v rámci emailové zprávy na emailovou adresu helpdesku jsou automaticky zapsány k vygenerovanému požadavku. Řešitel tak má k dispozici seznam všech přiložených souborů, ať už to jsou obrázky z těla emailu nebo přiložené dokumenty.

 

Obecná vylepšení

Optimalizace datové vrstvy

V aplikaci byla zcela přepracována vrstva pro přístup k datům. Tato změna se týká všech obrazovek a zajistí rychlejší a spolehlivější přístup k datům v celé aplikaci.

Kontextové menu

Změny v kontextovém menu jednotlivých obrazovek. Např. V Řídícím centru sítě poskytuj kontextové menu nově také možnosti instalace agentů či spuštění auditu.

Další vylepšení a změny jsou uvedeny v change logu dostupném v klientské zóně.