Nowości w MagikINFO

Nowości

Nowości w systemie MagikINFO

System MagikINFO rozwijany jest od 1999 roku. Pierwsza wersja opublikowana została pod nazwą PCinfo w roku 2000 i do 2005 roku aplikacja była rozwijana w środowisku Delphi. W 2008 roku została podjęta strategiczna decyzja o przejściu na platformę Microsoft.NET. Trzy lata później wydano w roku 2011 wersję 9.0 pod nową nazwą MagikINFO, której używamy do dzisiaj.

Slider

Nowości w MagikINFO 17.0 oraz MagikHELPDESK 17.5

Nowy dashboard Majątku

Nowy ekran wyświetlający dane statystyczne dotyczące majątku w organizacji. Wykresy reprezentują liczby pozycji majątku wg typu, lokalizacji lub stanu. Wyświetlane są również ilości działań we wskazanym przedziale czasu. Dane można również filtrować wg wybranych parametrów.

 v17 DashMaj

 

Akcesoria majątku

Akcesoria umożliwiają prostsze oraz szybsze ewidencjonowanie takiego majątku, który z racji na swój charakter lub cenę, nie warto ewidencjonować jako niezależną pozycję. Na przykład torba lub stacja dokująca może być ewidencjonowana jako akcesorium laptopa; ładowarka oraz etui będzie akcesorium przypisanym do komórki.

v17 PPmaj2

 

Automatyczne wykrywanie typu komputera

Typ komputera wykrywany jest podczas importu wyniku z audytu. W Majątku, Administracji komputerami oraz na Dashboardzie są komputery wyświetlane jako stacjonarne, przenośne, serwery oraz wirtualne. Wykrywanie typu komputera jest wykonywane automatycznie za pośrednictwem agenta audytowego.

 

Nowa administracja komputerami

Zaimplementowaliśmy graficzne oraz funkcjonalne zmiany na jednym z najważniejszych ekranów w aplikacji - Administracja komputerami. Elementy sterowania przeniesiono do panelu z lewej strony a dodatkowo pojawiła się sekcja umożliwiająca szybkie filtrowanie urządzeń wg ich stanu lub typu.

v17 AdmPC

 

Oznaczanie ulubionych pozycji w majątku oraz Administracji komputerami

Dodaliśmy opcję szybkiego zaznaczania Ulubionych pozycji w Majątku oraz w Administracji komputerami. Obiekty można oznakować gwiazdką i tym samym dodać do Ulubionych. Funkcja może być przydatna, kiedy planujemy działania na wybranych pozycjach, ale czekamy na odpowiedni moment (przyjęcie sprzętu na magazyn, przeniesienie sprzętu do innego działu, itp.). Ulubione pozycje są indywidualne dla każdego użytkownika konsoli.

 

Historia majątku

W Majątku pojawił się nowy raport wszelkich działań na majątku organizacji. Raport zawiera działania takie jak np. wprowadzenie do użytkowania, naprawy, przesunięcia i wycofanie. W raporcie można ustawiać filtry wg dowolnego atrybutu, można więc wyświetlić działania związane z wybranym użytkownikiem, filtrować wg okresu czasu, typu działania itd.

 

Powielanie majątku

Powielanie majątku umożliwia zdecydowanie szybsze wprowadzanie nowych pozycji, kiedy są one podobne do już istniejących wpisów. Powielanie powoduje skopiowanie cech wybranej pozycji takich jak klasa, typ, nazwa, lokalizacja, itd.

Oprócz powyższych wersja siedemnasta zawiera ponad 20 kolejnych ulepszeń, kolorowe wyróżnienie filtrów, nowe kolumny w Zbiorczych wynikach, itd.

 

Nowości w Portalu/MagikHELPDESK 17.5

Podpowiedzi podczas zakładania zgłoszenia

Podpowiedzi umożliwiają usprawnienie zarządzania zgłoszeniami. Podpowiedzi pojawiają się użytkownikowi podczas pisania tematu zgłoszenia podsuwając potencjalne odpowiedzi na jego pytania. Odpowiedzi mogą serwisanci wprowadzać na podstawie istniejących zgłoszeń (automatyczna konwersja zgłoszenia) lub wprowadzając je ręcznie.

v17 HD faq

 

Nowości w FAQ

Ekran często zadawanych pytań umożliwia teraz fulltekstowe wyszukiwanie oraz kategoryzację wg kategorii. Dodatkowo zmieniła się forma wyświetlania, dla każdego wpisu wyświetlany jest temat oraz pierwsza linia wpisu, po kliknięciu na "+" rozwija się tekst wpisu. W menu Administracji zgłoszeń dodaliśmy przycisk umożliwiający konwersję zgłoszenia na pozycję FAQ-u.

 

Ulubione pozycje

Zgłoszenia można teraz oznaczyć gwiazdką i tym samym dodać je do ulubionych (ważnych) zgłoszeń. Funkcja może być przydatna jeżeli serwisant/manager chce uwidocznić wybrane zgłoszenie/zgłoszenia. Ulubione pozycje są unikatowe dla każdego serwisanta lub managera.

v17 HD Favourite

 

Inne

Opcjonalnie wyświetlany tekst po wyborze kategorii. Ta funkcjonalność umożliwia na stałe lub tymczasowo informować użytkownika o tym na jakich zasadach powinien zgłaszać w danej kategorii. Na przykład można wyświetlać komunikat informujący o braku dostępu do poczty i przewidywanym czasie przywrócenia usługi jeżeli użytkownik wybierze kategorię E-mail.

v17 HD PozadavekMB

Delegowanie zgłoszeń do innej kategorii bez konieczności wybierania konkretnego serwisanta.

Nowy typ wiadomości widocznej tylko dla serwisantów.

Opcja wysyłania powiadomień w ukrytej kopii.

Oraz inne usprawnienia i drobne funkcje.